Reklama

Plastická-chirurgie.info

    Plastická-chirurgie.info je portál s informacemi o plastických operacích a novinkami ve světě plastické chirurgie. Hledejte na Plastická-chirurgie.info:
-->

Operace prsou – zvětšení

Plastika prsou – zvětšení prsů (augmentace)

Operace Prsou
Zvětšení prsou je nejpopulárnější plastickou operací vůbec.

Operativní zvětšení prsů, neboli augmentace, je metodou volby pro ženy s malými či povislými prsy, nebo při jejich stranové asymetrii. Je jednou z velmi častých plastických operací, během které se do pozadí každého prsu vloží prsní implantát. Existují rozličné druhy implantátů i metody operací.

Implantáty

Typy implantátů se vybírají dle požadavků pacientky, její výšky, tělesných proporcí a anatomických poměrů v oblasti prsní žlázy. Tvary implantátů mohou být kulovité, kapkovité či asymetrické, existují také jejich různé velikosti. Pravidlem je, že implantát může být pouze tak velký, aby ho prsní žláza překrývala, jen tak se zajistí plynulá kontura prsu a implantát není vidět. Velikost implantátu se vždy udává v mililitrech, vyrábějí se od 100 ml až po 1000 ml, nejčastěji se však používají velikosti kolem 300 ml. Implantáty se vkládají buď pod prsní sval, nebo, což je v dnešní době častější, pod prsní žlázu. Náplně prsních implantátů mohou být silikonové (nyní se dává přednost gelovým před tekutými silikony), tvořené fyziologickým roztokem, nebo kombinované (tzv. Bakerovy expandéry). Implantáty lze dělit také podle jejich povrchu na hladké, texturované, které jsou u nás nejpoužívanější, a titanové. Obal implantátu je potom tvořen pevnou a pružnou silikonovou pryží.

Podle typu implantátu se odvíjí celková cena operace prsou.
V dnešní době se již provádějí augmentace prsů také pomocí vlastní tukové tkáně, nebo svalové hmoty, v České republice se s těmito postupy ale zatím nesetkáváme. Ve fázi výzkumu jsou implantáty vytvořené z lidských kmenových buněk.

Před operací prsou

Operace Prsou
Před zákrokem je důležitá konzultace s plastickým chirurgem, se kterým se dohodne velikost a typ implantátu, průběh operace a cena zákroku. Protože se operace provádí v celkové anestezii, musí být pacientce provedeno interní předoperační vyšetření. Nutné je také ultrazvukové, či mammografické vyšetření prsů k vyloučení případné patologie v prsní žláze. Před operací je vhodné vysadit antikoncepci a nejméně 6 hodin před operací nejíst, nepít a nekouřit. Pacientce jsou někdy preventivně podávána antibiotika.

Postup augmentace prsou

Operace je poměrně nenáročná a vyžaduje maximálně dvoudenní pobyt v nemocnici. Zákrok se provádí v celkové anestezii, tzn. působením anestetik na centrální nervový systém se vyřadí veškeré čití i vědomí. Samotná operace trvá 1 – 2 hodiny. Po uvedení pacientky do anestezie se provede krátký, asi 4 cm dlouhý řez, a to buď v prsní rýze, na okraji dvorce, v podpaží, či v oblasti pupku (tento postup se však v ČR nepoužívá). Poté se vytvoří preparací pod prsní žlázou, nebo pod prsním svalem, tkáňová kapsa, do které se implantát vloží. Rána se zašije tak, aby byl výsledný kosmetický efekt co nejlepší a jizva byla co nejméně vidět, tj. především intradermálními stehy.

Po operaci prsou

Operace Prsou
Prsa jsou po operaci fixována ve speciální elastické podprsence 4 – 8 týdnů, stehy se odstraňují za 7 – 10 dní. V období po zvětšení prsou by žena neměla nosit oblečení, které se obléká přes hlavu, a neměla by se opalovat. Pacientka si musí vzít po operaci dovolenou, protože se nejedná o zákrok hrazený pojišťovnou a nemůže být proto vystavena pracovní neschopnost. Návrat do zaměstnání je možný asi po 14 dnech, ovšem ještě asi 2 měsíce by žena neměla vykonávat fyzicky těžkou práci. Důležité jsou následné lékařské kontroly u plastického chirurga, vžy po 10 letech se provede také ultrazvuková kontrola prsů.